PRAVIDLA RECART AMG TOUR

PRVNÍ ZATÁČKA ZÁVOD NEVYHRÁVÁ.

Po odstartování závodu nastává jeden z nesložitějších manévrů, čistý a ohleduplný průjezd první zatáčkou. Na svádění soubojů máte celý závod, nic Vám neuteče. Doporučujeme jezdci, aby v první zatáčce brzdil s dostatečným předstihem, je důležité brát ohled na množství aut projíždějících současně.

Jezdec, který nečistě předjede svého soupeře, je povinen na přehledném úseku tratě zpomalit a poškozenému jezdci vrátit pozici zpět. V zápalu boje k takovým situacím dochází a mělo by být samozřejmostí poškozenému pozici vrátit. Dále po dojetí závodu se poškozenému omluvit. Takové chování jezdce je považováno za automatické a bereme to jako samozřejmost FAIR PLAY.

Dodržování PIT - ENTRY a PIT – EXIT:

PIT ENTRY - doporučujeme dodržovat během tréninku, kvalifikace a závodu což znamená nepřejíždět je jakoukoli částí auta. V případě kolize nebo ohrození ostatních jezdců, které vznikne kvůli nedodržování PIT ENTRY bude jezdec nedodržujíci toto pravidlo potrestán individuálně podle rozhodnutí komise + odebrání bodů.

PIT EXIT - je pravidlem dodržovat během tréninku, kvalifikace a závodu což znamená nepřejíždět je jakoukoli částí auta. V případě nedodržení tohoto pravidla penalizace 10 sekund k výslednému času závodu.

DoporučenoJezdec, který se chystá najíždět do boxů, by se měl v posledním úseku (výjezd z poslední zatáčky na cílovou rovinku, někdy je nájezd před poslední zatáčkou) držet na straně boxů.

 

Restart závodu:

Opakování startu závodu probíhá pouze tehdy, kdy Admin napíše do komunikace v lobby hlášku RESTART a to v případech:

- první opakování startu – jeden a více jezdců má automatickou jízdu / neodstartoval

- druhé opakování startu – dva a více jezdců má automatickou jízdu / neodstartovali

- třetí opakování startu – 4 a více jezdců mají automatickou jízdu / neodstartovali.

Po vyhlášení restartu všichni jezdci opustí trať a vrátí se do menu lobby.

Jezdec, který dostal automat, musí ihned informovat Admina v chatu lobby napíše (A, AT, AUTO nebo AUTOMAT), dále ihned opustí lobby a provede u sebe kompletní restart PSN a vymaže si mezipaměť v GTS. Při opakování startu bude jezdec zařazen na poslední pozici. 

Ostatní jezdci ukončí závod a následně se vrátí na trať, zajedou za první sektor a tam počkají na jezdce, který restartuje PSN. Jezdec po restartu svého PSN se v co nejkratší době vrátí do lobby, vjede na trať za první sektor. 

Systém náhradníků a bodování :

Jezdec má možnost tzv. Jednoho žolíka ( může bez udání důvodu vynechat jeden závod)

Jezdec má možnost 2x výběr náhradníka (stejných či podobných kvalit).

Jezdec musí náhradníka nahlasit nejpozději 3h před závodem adminovi, jinak nebude náhradník připuštěn do závodu. 

Jezdec který 3x neodjede závod je automaticky diskvalifikován (může pokračovat,ale bez bodového hodnocení a nesmí ovlivňovat přůběh závodu.)

Body:

1.místo  25bodů

2.místo  20bodů

3.místo  17bodů

4.místo  14bodů

5místo  12bodů

6.místo  10bodů

7.místo  9bodů

8.místo  8bodů

9.místo  7bodů

10.místo  6bodů

11.místo  5bodů

12.místo  4body

13.místo  3body

14.místo  2body

15.místo 1bod

Bonusové body:

Výhra v kvalifikaci +1bod.

Nejrychlejší Kolo +1bod.

Penalizace:

Časovou penalizaci, kterou jezdec obdrží musí odmazat do konce téhož kola.

NEODMAZÁNÍ PENALIZACE BUDE TRESTÁNO TAKTO:  Za Každé kolo bude uděleno přičtení 10sec k výslednému času

Řídíme se bodouvou penalizací jak bude jezdec/závodník uznán vinným v daném konfliktu a to úmyslným způsobením kolize či blokování na trati, či záměrnou manipulací proti ostatním.

1b./2b. dle posouzení - Mírná kolize s jedním nebo vícero vozidly.

1b. - Nedodržení PIT LINE.

3b./4b. dle posouzení - Vážná kolize s jedním nebo vícero vozidly. 

10b. - Úmyslné vytlačení vozidla a hrubý zásah do závodu

  • Úmyslné opuštění lobby bude bráno jako hrubé porušení pravidel a bude následovat DISKVALIFIKACE z daného závodu.
  • Když vznikne kolize dbejte prosím na to aby viník počkal a přenechal pozici (FAIRPLAY).

Simracers Team si též vyhrazuje právo na změnu pravidel a na to že v případě hrubého porušení proti ostatním účastníkům a jezdcům na trati může viník být napomenut nebo vyloučen ze závodu či šampionátu.